UNUSTASID OMA SALASÕNA?

Meravita üld- ja ostutingimused

Mõisted

 • Aastaaeg — üks Toodete tootmistsükkel. Tootmine toimub Aastaaegade kaupa. Korraga toodetakse ja toimetatakse kohale ühe Aastaaja Tooted.
  • Talv – detsember, jaanuar, veebruar;
  • Kevad –  märts, aprill, mai;
  • Suvi – juuni, juuli, august;
  • Sügis – september, oktoober, november.
 • Klienditugi —
 • Küsimustik – Tellija poolt täidetud küsimustik, mille vastuste põhjal valmistatakse Tellijale Personaalne Toode. Küsimustikku saab Tellija täita Meravita Terviseportaalis, paberkandjal või telefoni teel.
 • Leping — Tellija poolt esitatud Tellimus on Lepinguks Tellija ja Müüja vahel, mille lahutamatuks osaks on Tingimused.
 • Meravita Terviseportaal — Müüja veebileht: www.meravita.ee.
 • Minu Meravita Kasutajakonto ehk Kasutajakonto – Müüja veebilehe kliendi iseteeninduslik sisekeskkond.
 • Müüja — AS Medical Pharmacy Group
  • Äriregistri kood — 12356191
  • Aadress — Ülikooli tänav 8, 51003 Tartu linn, Tartu maakond, Eesti Vabariik
  • E-post — personaalne@meravita.ee
  • Koduleht — www.meravita.ee
  • Arvelduskonto:
   • EE052200221056950019 — Swedbank (HABAEE2X)
   • EE571010220212121220 — SEB Pank (EEUHEE2X)
   • EE207700771001084846 — LHV Pank (LHVBEE22)
   • EE933300333709280005 — Danske Bank (FOREEE2X)
   • EE701700017003483345 — Nordea Pank (NDEAEE2X)
 • Pakett – Fikseeritud kuutasuga Püsitellimus, mis koosneb erinevatest Toodetest ja/või Personaalsetest toodetest, mis muutuvad erinevatel Aastaaegadel.
 • Personaalne toode – Toode, mis valmistatakse Tellijale tema isikust lähtuvalt Tellija poolt täidetud Küsimustiku vastustest tulenevalt.
 • Pool — Tellija või Müüja eraldi.
 • Pooled — Tellija ja Müüja koos.
 • Püsitellimus (Püsileping) – Tellija poolt esitatud püsilepinguline Tellimus, mis automaatselt pikeneb perioodi lõpus, kui Tellija ei ole edastanud kirjalikku soovi Tellimuse lõpetamiseks järgides Lepingu ülesütlemise tähtaegu. Püsitellimus on tähtajatu.
 • Tellija — Füüsiline isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu või kavatseb seda teha.
 • Tellimus — Tellija poolt esitatud tellimus Toote ostmiseks. Tellimus võib olla ühekordne ja püsiv.
 • Tingimused — Lepingu tüüptingimused, mis on kättesaadavad Müüja Terviseportaalis www.meravita.ee.
 • Toode — Müüja poolt pakutav Toode või teenus, mida on võimalik osta nii üksiktootena, kui Püsitellimuse alusel.
 • Väljumistasu – Müüjal on õigus nõuda Paketi Tellijalt täiendavat Väljumistasu Lepingu lõpetamisel. Väljumistasu katab Paketis sisalduvate Toodete hinnakirjajärgset väärtust, kui Tellija on saanud rohkem Tooteid, kui Paketi hinnakirjajärgne väärtus.
 1. Üldsätted

1.1. Käesolevate Tingimustega kehtestatakse Toote tellimise, müümise ning selle eest tasumise tingimused ja kord, samuti Poolte õigused, kohustused ja vastutus.

1.2. Tingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates Lepingu kehtima hakkamisest.

1.3. Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4. Pooled lähtuvad Lepinguliste kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

1.5. Müüja allub Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile.

 1. Lepingu kehtivus

2.1.Tellija poolt esitatud Tellimus loetakse sooviks sõlmida Leping. Leping loetakse sõlmituks ning hakkab koos Tingimustega kehtima Tellija poolt ettemaksu tasumisel või taasesitatavas vormis Tellimuse esitamisel.

2.2. Leping Tellija ja Müüja vahel sõlmitakse tähtajatult.

2.2.1. Kui Tellija on esitanud ühekordse Tellimuse, siis loetakse Lepingu kehtivus lõppenuks peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

2.2.2. Kui Tellija on esitanud Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

2.2.3. Kui Tellija on esitanud Paketi Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

 1. Toote tellimise kord

3.1. Tellija tutvub Müüja pakutavate Toodetega ning valib endale sobiva Toote ja Tellimuse vormi (ühekordne Tellimus või Püsitellimus), esitab enda isiku- ja kontaktandmed ning valib Toote kohaletoimetamise viisi ja koha.

3.1.1. Personaalsete Toodete Tellimuse puhul peab Tellija peale Tellimuse vormistamist täitma Küsimustiku, mille alusel määratakse Tellijale personaalse Toote koostis.

3.2. Tellija on kohustatud tutvuma Meravita Terviseportaalis Tingimustega. Tellija on võimalik Tingimused enda arvutisse laadida. Müüja ei vastuta Tingimustega mittetutvumise tõttu Tellijale tekkinud kahjude eest.

3.3. Pärast Tellimuse esitamist saab Tellija kinnituse, milles märgitakse Tellimuse andmed.

3.4. Lepingu jõustumise järel hakatakse Tellimust valmistama. Kui Tellija esitas Püsitellimuse, siis järgnevad igakuised maksed toimuvad arvete alusel, mille Müüja saadab Tellija poolt valitud kanalisse (e-post, internetipank või tavapost).

3.4.1. Kui Tellija esitab Tellimuse taasesitatavas vormis (paberkandjal, e-posti või telefoni teel), siis hakatakse Tellimust täitma Tellimuse Müüjale laekumise päeval, ilma Tellija täiendava kinnituseta.

3.5. Lepingu kehtima hakkamisel edastab Müüja Tellijale teate Tellimuse kinnituse kohta ning annab Tellimuse töösse. Tellimuse täitmine toimub järjekorra alusel.

3.6. Müüja saadab Toote Tellijale tema poolt märgitud kättetoimetamise sihtkohta. Tellija saab Toote kätte enda valitud tarneviisil. Müüja ei vastuta Tellimuse kohaletoimetamise eest, kui Tellija on edastanud ebatäpsed andmed. Tooteid saab tellida eestisiseselt Itella ja Omniva pakiautomaati, Omniva postkontorisse või Omniva Kulleriga enda soovitud aadressile.

3.8. Juhul, kui Tellija soovib saada Toodet Eesti Vabariigist väljaspool asuvale aadressile või pakiautomaati, peab Tellija võtma ühendust Klienditoega.

3.9. Paketi tellimisel, milles sisalduvad erinevad Meravita partnerite Kaubad, kehtivad hooajapaketi püsilepingutingimused.

3.10 Kaup  väljastatakse tavatoodete puhul 1-3 tööpäeva jooksul peale arve tasumist ja personaalsete toodete puhul 1-6 tööpäeva jooksul peale arve tasumist.

3.11 Tellijal on toodete ja teenuste eest võimalik tasuda, kasutades järgnevaid makseviise:

 • PayPal
 • Krediitakaart
  • Visa
  • MasterCard
 • Pangaülekanne ettemaksuarve alusel
 • Kasutades pangalinke
  • LHV pank
  • SEB pank
  • Swenbank
  • Coop Pank
  • Luminor
  • Tellitud kaupade ja teenuste eest tasumisel kasutatav valuuta on Euro ( € )

3.14 Tellijale tarnitakse kaup kasutades alljärgnevate kullerteenuste pakkujaid:

 • Omniva pakiautomaat
 • Omniva pakk postkontorisse
 • Omniva kuller koju või tööle
 • Itella smartpost
 • DPD kullerteenused
 1. Tellija õigused

4.1. Tellijal on õigus tellida Meravita Terviseportaalist Toode vastavalt Müüja poolt kehtestatud hinnakirjale ja Tingimustele.

4.2. Toode peab vastama Tellija Tellimusele ning Lepingus ja Toote Infolehes kirjeldatud omadustele.

4.3. Tellijal on õigus esitada Klienditoe kaudu Toote kohta pretensioone.

4.4. Tellijal on õigus esitada Toote puuduse kohta pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Toote kättesaamisest (2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest).

4.5. Tellijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või registrist kõrvaldada läbi Klienditoe või Kasutajakonto.

4.6. Tellijal on õigus Leping lõpetada või peatada, teatades sellest Klienditoele enne järgmise Aastaaja Toodete tootmisesse andmise kuupäeva:

 • Talve vitamiinide tootmisse andmise kuupäev on 20.oktoober.
 • Kevade vitamiinide tootmisse andmise kuupäev on 20. jaanuar.
 • Suve vitamiinide tootmisse andmise kuupäev on 20. aprill.
 • Sügise vitamiinide tootmisse andmise kuupäev on 20.juuli.

4.7. Tingimuste punktis 4.6 nimetatud tähtaja järgimisel lõpeb Leping käesoleva Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma käesoleva Aastaaja Toodete eest.

4.8. Kui Tellija ei järgi Tingimuste punktis 4.6 nimetatud tähtaega ning järgmise Aastaaja Tooted on tootmisse antud, lõpeb Leping järgmise Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma ka järgmise Aastaaja Toodete eest.

4.9. Kui Müüja rikub talle pandud kohustusi tahtlikult või korduvalt, on Tellijal õigus Leping erakorraliselt üles öelda, järgimata punktis 4.6 nimetatud tähtaega. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma vaid Lepingu lõpetamisele eelnenud perioodil tekkinud kohustuste eest.

 1. Tellija kohustused

5.1. Tellija kohustub täitma Tingimustes sätestatud nõudeid.

5.2. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Toote valmistamiseks ja kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, täpne aadress, kontakttelefon, e-posti aadress ja arve kohaletoimetamise andmed.

5.2.1. Personaalsete Toodete Tellimuse puhul peab Tellija täiendavalt täitma küsimustiku oma tervise, toitumise jms kohta.

5.3. Juhul, kui Tellija poolt Tellimuse vormistamisel esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud, ei garanteeri Müüja omapoolsete kohustuste täitmist. Vea märkamisel peab Tellija esimesel võimalusel ühendust võtma Klienditoega ning tegema kõik endastoleneva vea parandamiseks.

5.4. Toote vastuvõtmisel kohustub Tellija Toote üle vaatama. Kui Tellija avastab, et Toode ei vasta Tellimuse tingimustele (sealhulgas koguse või omaduste osas), kohustub Tellija sellest Müüjale viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul puuduse avastamisest) teatama.

5.5. Kui Tellija ei teavita Müüjat Toote puudusest 2 (kahe) kuu jooksul alates Toote kättesaamisest, ei või Tellija Toote puudusele enam tugineda.

5.6. Personaalse Toote Tellija on kohustatud nõuetekohase Toote vastu võtma. Kuna Toode valmistatakse spetsiaalselt Tellija eripäradest ja vajadustest lähtuvalt (tegemist on eritellimusega), ei ole Tellijal õigust Toodet tagastada, kui Toode vastab Lepingus ja Infolehes kirjeldatud omadustele. Toote vastuvõtmise kohustus kehtib ka Personaalseid tooteid sisaldava Paketi Tellija puhul.

5.7. Tellija on kohustatud nõuetekohase Toote eest tasuma vastavalt Müüja kehtestatud hinnakirjale. Tellija tasub Toote eest Müüjale perioodiliselt olenevalt Tellija poolt valitud Lepingust. Toodete eest tasumiseks edastab Müüja Tellijale arve e-postiga, tavapostiga või internetipanka vastavalt Tellija soovile. Arve tuleb Tellijal tasuda maksetähtajaks.

5.8. Tellija on kohustatud kasutama Toodet ainult Infolehel kirjeldatud viisil.

5.9. Tellija nõustub tema poolt Müüjale avaldatud järgmiste isikuandmete nagu isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab enda andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.

5.9.1. Müüjal tekib AS-ile Krediidiinfo Tellija andmete edastamise õigus, kui Tellijal on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus.

5.9.2. Tellija saab Tellija andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest, edastamise alustest ja ulatusest lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

5.10. Tellija saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.

5.11. Tellija on kohustatud tasuma maksetähtajaks tasumata arve eest viivist 0,5% päevas. Laekunud summadest kustutatakse kõigepealt viivised, seejärel võlgnevused ja alles seejärel jooksvad arved.

5.12. Tellijal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 1. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus muuta hinnakirja, teatades sellest Tellijale vähemalt 3 (kolm) kuud ette. Muudatused jõustuvad Meravita Terviseportaalis avaldamise hetkest.

6.2. Müüjal on õigus muuta Tingimusi, teatades sellest Tellijale vähemalt 14 (neliteist) päeva ette. Muudatused jõustuvad Meravita Terviseportaalis avaldamise hetkest.

6.3. Kui Personaalse Toote Tellija poolt esitatud ebaõigete või puudulike andmete tõttu ei ole võimalik Tellijale Toodet kohale toimetada, ei ole Müüjal kohustust raha tagastada, sest Tellimus on personaalne ning Toodet ei saa müüa teisele isikule (tegemist on eritellimusega). Samuti on Tellija kohustatud valmistatud Tellimuse eest tasuma.

6.4. Müüja ei vastuta Tellija poolt esitatud ebatäpsetest andmetest tingitud kahjude eest (sealhulgas Tellijale sobimatu Toote koostise eest).

6.5. Kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Müüjal õigus avaldada Tellija andmed kolmandatele osapooltele ja maksehäirete registris.

6.6. Kui Tellija rikub talle pandud kohustusi tahtlikult või korduvalt, on Müüjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda. Nimetatud juhul on Tellija kohustatud tasuma Toodete eest, mis on Tellijale juba kohale toimetatud, samuti tootmisse läinud järgmise Aastaaja Toodete eest.

 1. Müüja kohustused

7.1. Kui Tellija on tasunud Toote ettemaksu  või edastanud allkirjastatud Tellimuse, asub Müüja Tellija Tellimust täitma.

7.2. Müüja kohustub Tellijani toimetama Toote, mis vastab Tellimusele ning Lepingus ja Infolehes kirjeldatud omadustele.

7.3. Müüja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid ning lahendama põhjendatud pretensioonid mõistliku aja jooksul.

7.4. Müüja kohustub välja vahetama Toote praakeksemplarid. Müüja vastutab üksnes tootmisvigade ning muude puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

7.5. Juhul, kui personaalse Toote Tellija muudab Toote koguseid ise, muutub Toote kokkupanek manuaalseks, mille korral Müüja ei vastuta tekkivate Toote mõjude eest.

7.6. Müüja on kohustatud edastama Tellijale teated kas telefoni, e-posti või SMSi teel.

 1. Lepingu lõpetamine

8.1. Tellijal on õigus Leping lõpetada või peatada, teatades sellest Müüjale taasesitatavas vormis enne järgmise Aastaaja Toodete tootmisesse andmise kuupäeva:

 • Talve vitamiinide (detsember, jaanuar, veebruar) tootmisse andmise kuupäev on 20.oktoober.
 • Kevade vitamiinide (märts, aprill, mai)  tootmisse andmise kuupäev on 20. jaanuar.
 • Suve vitamiinide (juuni, juuli, august)  tootmisse andmise kuupäev on 20. aprill.
 • Sügise vitamiinide (september, oktoober, november) tootmisse andmise kuupäev on 20.juuli.

8.2. Tingimuste punktis 8.1. nimetatud tähtaja järgimisel lõpeb Leping käesoleva Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma vaid käesoleva Aastaaja Toodete eest.

8.3. Kui Tellija ei järgi Tingimuste punktis 8.1.  nimetatud tähtaega ning järgmise Aastaaja Tooted on tootmisse antud, lõpeb Leping järgmise Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma ka järgmise Aastaaja Toodete eest.

8.4. Paketi Lepingu lõpetamisel on Tellija kohustatud tasuma Väljumistasu vastavalt Müüja poolt esitatud arvele.

8.5 Kui Lepingu sisuks on Tooted ilma püsilepinguta, siis lõpeb Leping Poolte kohustuste täitmisega.

 1. Püsitellimuse puhkus

9.1. Tellijal on õigus kasutada Püsitellimuse puhkust

9.2. Püsitellimuse puhkuse avaldus tuleb esitaja Müüjale taasesitatavas vormis. Avalduses tuleb märkida Püsitellimuse puhkuse periood, oma ees- ja perekonnanimi, isikukood ja oma kliendi viitenumber.

9.3. Püsitellimuse puhkuse lõpus jätkub Püsitellimus automaatselt ilma Tellija täiendava nõusolekuta.

9.4. Püsitellimuse puhkuse algust ei saa olla varasem, kui järgmine Aastaaeg eeldusel, et järgmise Aastaaja Tooted ei ole tootmisesse antud. Kui järgmise Aastaaja Tooted on tootmisesse antud saab Püsitellimuse puhkus alata alates ülejärgnevas Aastaajast.

     10. Minu Meravita Kasutajakonto ja isikuandmete kaitse

10.1. Kasutajakonto võimaldab Tellijal saada ülevaated oma isikuandmete, tervisenäitajate ja Tellimuste üle. Samuti saab Kasutajakontot kasutada Meravita Klienditeenindusega suhtlemiseks ja teadete edastamiseks.

10.2. Tellimuse esitamisel luuakse Tellijale automaatselt Kasutajakonto Meravita Terviseportaalis. Kasutajakonto kasutamiseks vajalikud andmed edastatakse Tellijale tema poolt esitatud e-posti aadressile.

10.3. Meravita Terviseportaali külastajal on õigus registreerida omale Kasutajakonto Tellimust esitamata.

10.4. Meravita Terviseportaali Kasutajakonto kasutaja on kohustatud hoidma oma Kasutajakontol kuvatavad andmed ajakohased ja korrektsed.

10.5. Müüja ei vastuta Kasutajakonto salasõna kolmandatele isikutele kättesaadavaks saamisel Kasutajakontol tehtud toimingute eest.

10.6. Kõiki Meravita Terviseportaali külastamise ja Tellimuste esitamise käigus saadud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

10.7. Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse ainult Lepingu täitmiseks ning Toodete ja teenuste pakkumiseks Tellijale.

10.8 AS Medical Pharmacy Group on isikuandmete vastutav töötleja, AS Medical Pharmacy Group edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

     11.Toodete tagastamise kord

11.1. Tellijal on õigus 14 päeva jooksul alates Toote kättesaamisest taganeda Lepingust ja tagastada Toode. Kusjuures taganeda saab vaid Toodetest, mis ei ole Tellijale personaalse koostisega.

11.2. Lepingust taganemise korral on Tellija kohustatud Toote(d) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

11.3. Tagastada ei saa avatud pakendiga Toodet (avatud ei tohi olla sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud). Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis.

11.4. Toote tagastamiseks tuleb edastada Müüjale avaldus, mille on märgitud Toote Tellija ees- ja perekonnanimi, tagastatava Toote nimi, tagastust taotletav summa, arvelduskonto andmed kuhu tagastatav summa kanda. Toote tagastamisega ja vahetamisega seotud kulutused jäävad Tellija kanda.

11.5. Juhul, kui tagastatava Toote originaalpakend on kahjustatud on Müüjal õigus tagastatavast summast ühepoolselt maha arvata Toote väärtuse vähenemise summa.

11.6. Müüja teeb Tellijale tagasimakse 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et Tellija on tagastanud Müüjale õigeaegselt Toote.

11.7. Toodete tagastuseks tuleb täita avaldus, mis asub siin – https://www.meravita.ee/tagastus/

     12. Pooletevahelised vaidlused

12.1. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse esmajoones läbirääkimiste teel.

12.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12.3. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile personaalne@meravita.ee või helistada telefonil: +372 775 2225

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

12.4. Kui vaidlevad Pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse Vaidlused Harju Maakohtus.

12.5. Tellijal on õigus oma kaebus edastada läbi e-poodide vaidluste lahendamise süsteemi veebiaadressil http://ec.europa.eu/odr  või Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve ameti kodulehel https://komisjon.ee/et

ÜLES